Stelele Tineretii 2013 – Alti Participanti

 mts

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR PETROŞANI

     

Nr. 654/ 05.11.2013

 

În atenţia participanţilor care nu reprezintă casele de cultură ale studenţilor din ţară

 

 

FESTIVALUL – CONCURS DE MUZICĂ UŞOARĂ PENTRU TINERET,

“STELELE TINEREŢII

– ediţia a VII-a –

Petroşani, 13 – 14 decembrie 2013

 

Manifestarea doreşte să încurajeze schimburile cultural-artistice şi să se constituie într-un cadru de afirmare a unor talente autentice.

Festivalul – concurs se va desfăşura pe patru categorii de vârstă: 5-8 ani, 9-12 ani, 13-16 ani şi 17-23 ani (neîmpliniţi) şi va cuprinde o singură secţiune: interpretare. Participanţii care au împlinit până la data festivalului-concurs vârsta maximă corespunzătoare primelor trei categorii de vârstă trec în categoria imediat următoare.

PRESELECŢIA:

Preselecţia concurenţilor din judetul Hunedoara, pentru categoriile I, II, III, IV se va face in data de 08.12.2013, ora 11, la Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani, luându-se legătura cu prof. Eugen MUNTEAN, telefon 0723 000 884.

Preselecţia se va face pe baza unui CD/DVD cu care participanţii se vor prezenta la Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani.

Pentru categoriile I, II, III se recomandă alegerea unor piese româneşti adecvate vârstei, una dintre piese putând avea tematică de iarnă. Pentru categoria a IV-a, una dintre piese poate aparţine repertoriului internaţional, cealaltă va fi, obligatoriu, din repertoriul românesc.

Va exista totodată a listă de rezervă la care se va apela, în ordinea notelor obţinute, dacă vor exista retrageri din concurs.

Taxa de participare este de 50 de lei şi se va achita în data de 8 decembrie 2013, la caseria instituţiei.

Preselecţia concurenţilor din ţară :

a). prin poşta electronică pe adresa eukorg@yahoo.com (se vor trimite negativele şi pozitivele celor două piese propuse pentru jurizare, înregistrate într-o manieră sonoră satisfăcătoare, însoţite de următoarele date referitoare la participant: nume, prenume, data naşterii, date de contact, titlurile pieselor interpretate, compozitorii şi textierii pieselor) până în data de 04.12.2013;

b). prin poştă sau firme de curierat pe adresa: Casa de Cultură a Studenţilor, str. 1 Decembrie 1918, nr.81, 332005, Petroşani, jud. Hunedoara, cu menţiunea „Pentru festival”, se vor trimite CD-urile/ DVD-urile  şi datele referitoare la participant menţionate la punctul a) până în data de 04.12.2013;

c). direct la sediul instituţiei, prin depunerea unui plic ce va conţine CD-urile/DVD-urile  şi datele referitoare la participant menţionate la punctul a) până în data de 04.12.2013.

Participanţii din ţară care au trecut de preselecţie vor achita taxa de participare (50 lei) în momentul sosirii la Petroşani pentru a evolua pe scena festivalului, la caseria instituţiei.

Rezultatele preselecţiei vor fi comunicate participanţilor până la data de 06.12.2013, telefonic sau prin e-mail. Organizatorii vor comunica persoanelor care au trecut de preselecţie programul festivalului-concurs.

Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani nu decontează contra-valoarea cheltuielilor de transport, cazare, masă, etc. aferente participanţilor care nu reprezintă casele de cultură ale studenţilor din ţară.

CONŢINUTUL CD-urilor/DVD-urilor:

–          CD-urile/DVD-urile vor conţine obligatoriu negativele şi pozitivele celor două piese;

–          Formatul acceptat al pieselor este audio sau MP3 ;

–          Piesele care participă la preselecţie sunt alese de participanţi, aceştia având libertatea de a considera drept prioritară una dintre piese fără ca acest fapt să influenţeze procesul de preselecţie. Piesa cu care participanţii se vor prezenta în cadrul festivalului – concurs este aleasă de JURIU pe baza prestaţiei din momentul preselecţiei; drept urmare piesa NU poate fi schimbată;

–          Fiecare candidat va avea asupra lui certificatul de naştere sau cartea de identitate, în  original şi copie.

MENŢIUNI:

Preşedintele juriului este Mihai TRĂISTARIU.

Jurizarea va ţine cont de calitatea interpretării, abilităţile vocale, calitatea negativelor, relaţia text-vârstă, mişcarea scenică, vestimentaţia de scenă.

Participanţii vor putea beneficia individual de sfaturi din partea juriului, la solicitare.

Se vor acorda premii şi menţiuni la fiecare categorie de vârstă precum şi trofeul festivalului-concurs.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la următorul număr de telefon: 0723 000 884, profesor Eugen MUNTEAN, sau prin e-mail, la adresa : eukorg@yahoo.com

 

 

Director,

Lavinia HULEA

 

 

Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani

str.1 Decembrie 1918, nr.81, 332005 Petroşani, jud. Hunedoara, tel. /fax: 0254-542 032,

E-mail : ccs.petrosani@mts.ro  

www.ccspetrosani.ro

 

 

FESTIVALUL-CONCURS de MUZICĂ UŞOARĂ pentru TINERET,

„STELELE TINEREŢII”

Ediţia a VII-a,

PETROŞANI, 13 – 14 decembrie 2013

 

 

FORMULAR de ÎNSCRIERE

(participanţi care nu reprezintă casele de cultură ale studenţilor)

 

 

Numele: ______________________________________________________________

 

Prenumele: ____________________________________________________________

 

Data naşterii: __________________________________________________________

 

Categoria de vârstă la care participă în festival:________________________________

 

Îndrumătorul: __________________________________________________________

 

Activitatea artistică: _____________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

Date de contact (adresă, telefon, e-mail): _____________________________________

 

Titlurile pieselor interpretate: ______________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

Compozitorii pieselor interpretate: __________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

Textierii pieselor interpretate: ______________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

Data,                                                             Semnătura,