Executie 2016

MINISTERUL TINERETULUI   SI  SPORTULUI
Casa de Cultura Studenteasca Petrosani ANEXA 5
CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE – VENITURI
la finalul lunii august 2016
LEI
Denumire indicator *) Incasari realizate
A B A5COD 20
VENITURI TOTAL 0001.10 205,411
I. VENITURI CURENTE 0002.10 6,911
A. VENITURI FISCALE 0003.10 0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 0004.10 0
TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.10 0
Impozit pe spectacole 15.10.01 0
ALTE IMPOZITE SI TAXE 18.10 0
Alte impozite si taxe 18.10.50 0
C. VENITURI NEFISCALE 29.00 6,911
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 30.00 0
VENITURI DIN PROPRIETATE 30.10 0
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 0
Alte venituri din proprietate 30.10.50 0
C2. VINZARI DE BUNURI SI SERVICII 33.00.10 6,911
VEN.DIN PREST. SERV SI ALTE ACTIVIT 33.10 6,911
TAXE SI TARIFE PTR ANALIZE SI SERV EFECTUATE 33.10.04 0
Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 0
Venit din prestari servicii 33.10.08 0
Contributia pentru tabere si turism scolar 33.10.15 0
Venituri din valorif produselor din activ proprie sau anexa 33.10.16 0
Ven din organizarea de cursuri de calif si conversie profesionala, spec si perf. 33.10.17 0
Venituri din serbari si spectacole 33.10.19 6,911
Venituri din cercetare 33.10.20 0
Alte venit. din prest. serv si alte activit. 33.10.50 0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.10 0
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0
DIVERSE VENITURI 36.10 0
Alte venituri 36.10.50 0
TRANSFERURI VOLUNTARE  ALTELE DECAT SUBVENTIA 37.10 0
Donatii si sponsorizari 37.10.01 0
Alte transferuri voluntare 37.10.50 0
II. VENITURI DIN CAPITAL 39.00.10 0
VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI 39.10 0
Venituri din valorif unor bunuri ale inst. publ. 39.10.01 0
III. VENITURI FINANCIARE 40.00.10 0
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR  ACORDATE 40.10 0
Sume utilizate din excedentul  anului precedent  pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 0
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 41.10 0
Sume utilizate din excedentul  anului precedent  pentru acoperirea  golurilor temporare de casa 41.10.06 0
IV. SUBVENTII 41.00 198,500
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 43.00 198,500
Subventii pentru institutii publice 43.10.09 198,500